آزمایشگاه جنین شناسی

این گروه در سال 1382 به منظور راه‌اندازی تکنیک‌های جنین‌شناسی بالاخص تکنیک شبیه‌سازی به‌منظور تولید حیوانات شبیه‌‌سازی شده و به دنبال آن تولید حیوانات تراریخت در پژوهشکده رویان، پایگاه اصفهان، شکل گرفت. این گروه در وهله اول کار شبیه‌سازی را با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی به‌صورت Zona Intact و بر روی گونه گوسفند آغاز كرد و موفق شد در سال 1385 به دنبال تولد رویانا به این تکنیک به ‌صورت کامل دست پیدا کند و جزو اولین کشورهای خاورمیانه باشد که در زمینه شبیه‌سازی موفق بوده است. پس از دستيابي به این تکنیک و به‌منظور رسيدن به هدف‌هاي عالی‌تر، گروه در راستای تولید حیوانات تراریخته کار شبیه‌سازی روی بز و گاو را ادامه داد که در این دو گونه نیز حیواناتی مثل حنا در گونه بز و تامینا و بنیانا در گونه گاو متولد شدند. پس از آن، گروه جنین‌سازی مطالعات خود را روی گونه بز متمرکز كرد و موفق شد که تکنیک شبیه‌سازی بدون زونا یا Zona Free را در گونه بز راه اندازی کند و با استفاده از این تکنیک موفق به تولید بزغاله «حبه انگور» شد که حامل ژن t-PA بود. پس از آن، گروه اقدام به افزایش تعداد این حیوانات تراریخت کرده که در این زمینه نیز موفق بوده است. همچنین گروه جنین‌سازی در زمینه دامپروری نیز طرح‌هایی را در دست گرفته است، از‌جمله طرح افزایش شيرآوري گاوهای موجود در گاوداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی که در واقع این کار از طریق تولید جنین گاوهای برتر و انتقال آنها به گیرنده‌های ضعیف‌تر به عنوان حامل بود که در واقع این گاو‌های ضعیف می‌توانستند نتاج دارای توان ژنتیکی بالا را در زمینه شيرآوري تولید كنند.

از جمله فعالیت‌های دیگر گروه اقدام براي انجماد و ذخیره‌سازی و نگهداری طولانی‌مدت بیومتریال تولید‌مثلی بوده است که در حال حاضر این فعالیت به‌صورت روتین مخصوصا در گونه‌های گوسفند و بز در حال انجام است. در‌حال‌حاضر و هم‌راستا با جامعه علمی بین‌المللی، گروه جنین‌سازی نیز سعی دارد، قسمت‌های ژنتیکی و مولکولی را نیز به مطالعات خود اضافه كند و در ‌واقع سطح علمی خود را در حد گروه‌های مشابه بین‌المللی افزایش دهد. همچنین بخش جنین‌سازی با ایجاد زمینه‌ای جدید در زیر‌گروه‌های خود به دنبال تولید سلول‌های بنیادی در حیوانات مزرعه‌ای نیز هست که می‌تواند کمک شایانی در پیشبرد اهداف علمی گروه ایجاد كند.