تاریخچه

امروزه دانش و تکنیکهای رایج ژنتیک در تمامی علوم رسوخ نموده و داشتن آگاهی های لازم در این مورد از لوازم جدایی ناپذیر در پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی علوم زیستی، پزشکی و کشاورزی می¬باشد. با توجه به اين مهم ، آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک در تیر ماه 1385 با هدف ارائه خدمات به گروه های تحقیقاتی دیگر شکل گرفت. در ضمن ابتدایی ترین موضوع تحقیقاتی در این گروه مطالعه تمايز سلول¬هاي بنيادي به سلول¬هاي عصبي به منظور شناخت و دركي موثر از مسيرهاي مولكولي روند تمايز عصبي و نيز به منظور دستيابي به راهكارهايي موثرتر در روند تمايز عصبي از ديدگاه مولكولي، با تکیه بر عوامل موثر در بیوژنز پراکسیزوم¬ها بود. این گروه توانست در مدت محدودی علاوه بر ارائه خدمات به دیگر گروه¬های پژوهشی در پژوهشکده به صورت فعالی در تولید علم مشارکت نماید.

موضوع برنامه و وضعيت موجود

در حال حاضر آزمایشگاه ژنتیک این پژوهشکده مطالعات گسترده ای را بر روي دو پروتئين FNDC5 و PPARγ (proxisome proliferator activated-receptor gamma) متمركز نموده است. عمده تحقيقات اين گروه بر روي تاثير و عملكرد و نيز مكانيسم هاي مولكولي اين دو پروتئين در سلول¬هاي بنيادي و نيز روند تمايز عصبي و قلبی می¬باشد. علاوه بر اين، گروه پژوهشي ژنتیک مبادرت به ایجاد بانک وکتور نموده و همچنین مطالعات گسترده ای را در جهت شناخت مکانیسم مولکولی بیمای های نورودجنراتیو و فاکتورهای ممانعت کننده در پیشرفت این بیماری¬ها آغاز نموده است.

دستاوردهاي اصلي گذشته

 • بررسی تاثیر ترکیبات مختلف شیمیایی برروی جلوگیری از بروز التهاب و آسیب¬های سلولی

 • بررسی جهش های ژنتیکی عامل ایجاد بیماری وراثتیRhizomelic Chondrodysplasia Punctata ( یکی از بیماریهای مرتبط با نقص بیوژنز پراکسیزوم)

 • ایجاد بانک پلاسمید و وکتور (مشترک با گروه پروتئین های نوترکیب)

 • بررسی نقش فاکتور نسخه برداری PPARγ و بررسی فعالیتهای زیستی این ژن و نقش اصلی آن در حفظ و تمایز سلول های ینیادی موشی.

 • عملی¬سازی تکنیک¬های مختلف RNAi approach وInductive overexpression در رده¬های مختلف سلولی با استفاده از حامل¬های ویروسی.

طرح هاي اصلي در دست اجرا

 
 1. بررسی نقش فاکتورهای شیمیایی مختلف جهت افزایش رشد و تکثیر سلولهای بنیادی منفرد انسانی
 2. بررسی نقش فاکتورهای شیمیایی مختلف جهت دگر تمایزی فیبروبلاستهای انسانی به سلولهای عصبی
 3. بررسی عمیق تر نقش دو فاکتور  FNDC5 و PPARγدر تمایز و بهینه سازی  عملکرد سلولهای قلبی
 4. بررسی جهش های ژنتیکی عامل ایجاد بیماریهای مرتبط با نقص بیوژنز پراکسیزوم
 5. بررسی نقش ریزRNA های مختلف در پیدایش مراحل مختلف بیماری مولتیپل اسکلروزیس
 6. بررسی تاثیرات مختلف Sirt1 در حفظ و تمایز سلول های ینیادی موشی و انسانی
 7. مقایسه عملکرد ریزRNA های مختلف و فاکتور های شیمیایی در تمایز قلبی.
چشم انداز گروه ژنتیک پژوهشکده زيست فناوري رويان در افق 1400 هجري شمسي
 1. نقش دو فاکتور FNDC5 و PPARγ و Sirt1در جهت حرکت در افقهای تولید علم در جهت استفاده های کاربردی-بالینی را عمیق تر بررسی نماید
 2. نقش ریزRNA های مختلف در جهت تشخیص زودهنگام و کنترل بیماریهای نورودژنراتیو را یررسی نماید
 3. اولین مرکز سنترال در جهت تشخیص مولکولی بیماریهای مرتبط با نقص بیوژنز پراکسیزوم را تاسیس نماید.
 4. فاکتورهای موثر در تمایز سلول های بنیادی به سلولهای عصبی و قلبی را بررسی نماید.