تاریخچه

این گروه در سال 1382 به منظور راه‌اندازی تکنیک‌های جنین‌شناسی بالاخص تکنیک شبیه‌سازی به‌منظور تولید حیوانات شبیه‌‌سازی شده و به دنبال آن تولید حیوانات تراریخت در پژوهشکده رویان، پایگاه اصفهان، شکل گرفت. این آزمایشگاه در وهله اول کار شبیه‌سازی را با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی به‌صورت Zona Intact و بر روی گونه گوسفند آغاز كرد و موفق شد در سال 1385 به دنبال تولد رویانا به این تکنیک به ‌صورت کامل دست پیدا کند و جزو اولین کشورهای خاورمیانه باشد که در زمینه شبیه‌سازی موفق بوده است. پس از دستيابي به این تکنیک و به‌منظور رسيدن به هدف‌هاي عالی‌تر، آزمایشگاه در راستای تولید حیوانات تراریخته کار شبیه‌سازی بر روی بز و گاو را ادامه داد که در این دو گونه نیز حیواناتی مثل حنا در گونه بز و تامینا و بنیانا در گونه گاو متولد شدند. پس از آن، آزمایشگاه جنین‌سازی مطالعات خود را روی گونه بز متمرکز كرد و موفق شد که تکنیک شبیه‌سازی بدون زونا یا Zona Free را در گونه بز راه اندازی کند و با استفاده از این تکنیک موفق به تولید بزغاله «حبه انگور» شد که حامل ژن tpA بود. پس از آن، آزمایشگاه اقدام به افزایش تعداد این حیوانات تراریخت کرده که در این زمینه نیز موفق بوده است. همچنین آزمایشگاه جنین‌سازی در زمینه دامپروری نیز طرح‌هایی را در دست گرفته است، از‌جمله طرح افزایش شيرآوري گاوهای موجود در گاوداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی که در واقع این کار از طریق تولید جنین گاوهای برتر و انتقال آنها به گیرنده‌های ضعیف‌تر به عنوان حامل بود که در واقع این گاو‌های ضعیف می‌توانستند نتاج دارای توان ژنتیکی بالا را در زمینه شيرآوري تولید كنند.

از جمله فعالیت‌های دیگر آزمایشگاه اقدام براي انجماد و ذخیره‌سازی و نگهداری طولانی‌مدت بیومتریال تولید‌مثلی بوده است که در حال حاضر این فعالیت به‌صورت روتین مخصوصا در گونه‌های گوسفند و بز در حال انجام است. در‌حال‌حاضر و هم‌راستا با جامعه علمی بین‌المللی، آزمایشگاه جنین‌سازی نیز سعی دارد، قسمت‌های ژنتیکی و مولکولی را نیز به مطالعات خود اضافه كند و در ‌واقع سطح علمی خود را در حد آزمایشگاه‌های مشابه بین‌المللی افزایش دهد. همچنین بخش جنین‌سازی با ایجاد زمینه‌ای جدید در زیر‌گروه‌های خود به دنبال تولید سلول‌های بنیادی در حیوانات مزرعه‌ای نیز هست که می‌تواند کمک شایانی در پیشبرد اهداف علمی گروه ایجاد كند.

دستاوردهاي اصلي گذشته

 • 1380تاسيس اولين بانک ژنوم گونه هاي درحال انقراض ايران

 • 1381تولد اولين گوسفند شبيه سازي شده به نام رويانا

 • 1381افزايش پتانسيل شيرواري دام ها از طريق توليد جنين هاي حاصل از لقاح آزمايشگاهي

 • دستيابي به تکنولوژي فريز و انجماد جنين

 • توليد جنين هاي تراريخت و ايجاد 18 مورد حاملگي در گاوهاي مربوطه

 • تولد 2 مورد گاو شبيه سازي، که در اثر عارضه هيدروالانتوئيس(که در مورد جنين هاي شبيه سازي شده امري معمول مي باشد) از دنيا رفت.

  9
 • انتقال ژن به داخل ژنوم اسپرم، جهت توليد حيوانات تراريخت

 • فعال سازي تخمک براي اولين بار در ايران

 • تولد بزغاله هاي چهار قلوي حاصل از لقاح آزمايشگاهي

  10
 • تولد اولين بز شبيه سازي خاورميانه و پنجمين در جهان به نام حنا

 • حفظ گونه هاي در حال انقراض با استفاده از شبيه سازي بين گونه اي

 • دستيابي به تکنولوژي فريز و انجماد اسپرم

 • تولد گوساله هاي حاصل از انجماد شيشه اي با نام هاي آبگون و آبگينه

  13
 • تولد اولين بزهاي تراريخت حاوي ژن tpa (رتبه نخست خاورميانه) (مشترک با آزمایشگاه پروتئین نوترکیب)

  14
 • توليد گله بزهاي شبيه سازي جهت انجام مطالعات

 • توليد اولين مزرعه نمونه بز سانن

  16-300x200

طرح هاي اصلي در دست اجرا

1. توليد ارگان انساني در بدن بزهاي تراريخته فاقد ارگان مشخص (طرح مشترک با آزمایشگاه پروتئین نوترکیب) 2. ايجاد اولين مرکز تحقيقات سلول درماني در اسب