درباره ما

پژوهشکده زيست فناوري رويان به همت زنده ياد دکتر سعيد کاظمي آشتياني و تلاش دکتر محمد حسين نصر اصفهاني در سال 1383 و در فضائي محدود در يک ساختمان استيجاري با عنوان "پايگاه تحقيقات علوم سلولي"  رسما شروع به فعاليت نمود. البته پيش از اين به صورت موقت و در مقياس کوچکتر در مرکز ناباروري اصفهان فعاليت هائي انجام مي شد.  به دنبال افزايش حجم فعاليت ها در سال 1384 ساختماني مسکوني در سه طبقه با زيربناي کمتر از 600  مترمربع توسط پژوهشکده خريداري گرديد با ادامه روند رشد تحقيقات و دستيابي به افتخارات متعدد، ساختمان ديگري با زير بناي حدود 500 متر اجاره گرديد. پس  از گذشت مدت کوتاهي از اين افزايش مقطعي و همچنين به دليل نبود فضاي نگهداري و همچنين تحقيقات بر روي دام، زميني به مساحت 22500  متر در منطقه خوراسگان اصفهان تهيه و ساختمانهاي تحقيقات، لانه حيوانات، کلينيک دامپزشکي و سوله دامداري جمعا با زير بناي  4000  متر مربع ساخته شد.