• انتخاب محققین این پژوهشکده به عنوان برگزیده جشنواره رازی در سال ۱۳۸۲
 • انتخاب محققین این پژوهشکده به عنوان برگزیده جشنواره نوآوری و شکوفائی ۱۳۸۷
 • انتخاب محققین این پژوهشکده به عنوان چهره ماندگار انقلاب اسلامی در استان در سال ۱۳۸۶
 • انتخاب محققین این پژوهشکده از طرف شورای شهر اصفهان به عنوان چهره برتر عرصه علم و فناوری در سال ۱۳۸۶
 • انتخاب محققین این پژوهشکده به عنوان چهره برتر علمی فرهنگی بسیج جامعه پزشکی در سال ۱۳۸۷
 • انتخاب محققین این پژوهشکده به عنوان پژوهشگر نمونه استان در سال ۱۳۸۸
 • انتخاب محققین این پژوهشکده به عنوان کار آفرین برتر استان در سال ۱۳۸۹
 • انتخاب محققین این پژوهشکده به عنوان کار آفرین برتر کشور در سال ۱۳۸۹
 • دریافت جایزه بین المللی جشنواره تحقیقاتی رویان در سال ۱۳۸۹
 • رتبه برتر فراخوان ایده پردازی دانشجوئی ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادی در سال ۱۳۸۹
 • انتخاب محققین این پژوهشکده به عنوان برگزیده همایش بیولوژی کاربردی تولید مثل(رویان) در دی ماه ۱۳۸۶
 • انتخاب محققین این پژوهشکده به عنوان پژوهشگران برتراستان اصفهان در در پنجمین جشنواره و نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و فناوریهای نو در سال ۱۳۸۸
 • جایزه ویژه گروه جنین شناسی کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان در دی ماه ۱۳۸۹
 • انتخاب برند برتر استان اصفهان در سال ۱۳۸۹